Skip to main content

Liam Tideman och Lucas Martinez Garcia tilldelas årets Anders Wall-stipendier till avgångselever vid Katedralskolan i Uppsala. 

De uppmärksammas för goda studieresultat, omtänksamhet gentemot kamrater och för att vara fina ambassadörer för sin skola. 

Liam Tideman tar examen från naturvetenskapsprogrammet. Liam är en mycket duktig och ambitiös elev med mycket höga studieresultat. Han visar ett genuint intresse i undervisningen och kan komma med frågor som ligger utanför kursen för att han verkligen vill veta. Detta genuina bildningsintresse är förmodligen ett av skälen till de höga betygen. Liam är dessutom alltid på plats, omtänksam och en mycket uppskattad kamrat. Han ser alltid till att alla bjuds in och får vara med. Om man som lärare har en elev som riskerar att bli utanför är det utmärkt att sätta eleven i samma grupp med Liam som alltid ser till att alla blir inkluderade.

Lucas Martinez Garcia kommer från Spanien och har gått International Baccalaureate-programmet på Katedralskolan. Sedan lång tid tillbaka har Lucas varit intresserad av trolleri. Han har studerat och övat trolleri till den grad att man idag kan säga att han är en mycket skicklig och underhållande trollkonstnär som glatt många elever och lärare på skolan med sina trollkonster både i större sammanhang, som Kul i jul, och mer spontant i klassrum eller på olika samlingsplatser runt om på skolan. Utöver det ovanstående är Lucas en utmärkt elev med höga resultat i skolan. Alltid förberedd, sällan frånvarande och en mycket stor tillgång under lektionerna. Som person uppskattas Lucas som en snäll, hjälpsam och mycket omtyckt skolkamrat av såväl elever som lärare.

Stipendierna om 30 000 kronor vardera delades ut av Benjamin Verbeek, mottagare av Anders Wall-stipendiet Årets Uppsalastudent, vid Katedralskolans examenshögtid den 5 juni.

Anders Wall var själv i sin ungdom elev vid Katedralskolan i Uppsala, där han fick möjlighet att studera tack vare ett stipendium. Anders Walls stiftelse delade ut det första stipendiet till en elev vid Katedralskolan år 1991.

05 juni 2024


Kategori


Bild

Katedralskolan