Skip to main content
Felicia Presto Estrada, klass BF20, Beijerprofessor Thomas Schön, och Ida Åsman, klass Na20E.

Årets Anders Wall-stipendier till avgångselever vid Katedralskolan i Uppsala på 30 000 kronor vardera tilldelas Ida Åsman och Felicia Presto Estrada. Stipendierna överlämnades vid Katedralskolans examenshögtid den 2 juni av professor Thomas Schön, föreståndare för Beijerlaboratoriet för artificiell intelligens. 

Mottagarna av årets stipendier är båda riktigt duktiga studenter med höga betyg. De har visat att det är viktigt att sprida positiv energi, trots att man som människa ibland möter svårigheter. På det sättet har de varit förebilder för sina kamrater och goda ambassadörer för Katedralskolan.

Felicia Presto Estrada har under sina tre år vid skolan, på ett positivt sätt, påverkat sina medmänniskor, elever och lärare i klassens, Damkörens, musikalens och programmets arbete. Hon har aktivt arbetat för att bevara och utveckla gemenskapen och traditionerna vid Katedralskolan. Det Felicia åtar sig genomför hon med ett stort engagemang och en glädje som smittar av sig. Felicia har mycket goda studieresultat men har aldrig gett sken av att vara bättre än någon annan, tvärtom har hon inspirerat, hjälpt och lyft andra på olika sätt. Hon har också fått mycket goda vitsord från sina handledare under sin APL.

Ida Åsman har ett stort engagemang, en nyfikenhet och en ödmjukhet i såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga ämnen och kurser. Med glädje och god framgång har hon till exempel deltagit i såväl biologi- som kemiolympiaden. Efter årskurs 1 valde hon att göra ett utbytesår i USA och när hon kom tillbaka ville hon byta tillbaka till naturprogrammet. Hon var då tvungen att läsa in flera naturvetenskapliga ämnen på egen hand. Denna svåra utmaning tog hon sig an med bravur under sommaren. Ida visade oss att det för henne var möjligt, med toppbetyg.

Anders Wall, ordförande för Anders Walls Stiftelse och Beijerstiftelsen, var själv i sin ungdom elev vid Katedralskolan i Uppsala, där han fick möjlighet att studera tack vare ett stipendium. Anders Walls stiftelse delade ut det första stipendiet till en elev vid Katedralskolan år 1991.

02 juni 2023


Kategori


Bild

Mats Eriksson

Text

Fredrik Söderbaum