Anders Wall-stipendium till elever på Katedralskolan

Asker Jarlöv och Simon Arlasjö, avgångselever på naturvetenskapliga programmet på Katedralskolan i Uppsala, har tilldelats Anders Walls stipendium på 25.000 kronor vardera. Enligt stipendiekommitténs motivering har de båda uppvisat utmärkta studieresultat och unika ledaregenskaper. De är positiva, hjälpsamma och omtänksamma kamrater och mycket fina ambassadörer för skolan.

Anders Wall var själv i sin ungdom elev vid Katedralskolan i Uppsala, där han fick möjlighet att studera tack vare ett stipendium. Stipendierna delades ut vid Katedralskolans studentavslutning av affärsjuristen Niklas Elofsson, själv Anders Wall-stipendiat som "Årets Uppsalastudent" 2008.

Bilden: Rektor Heléne Lagerquist, stipendiaterna Asker Jarlöv och Simon Arlasjö samt Niklas Elofsson, som överlämnade stipendierna.

Text: Cari Hildebrand Bild: Mats Eriksson