Skip to main content

Anders Wall har promoverats till agronomie hedersdoktor vid fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Promotionsceremonin ägde rum på Ultuna den 6 oktober 2018. Dagen innan gav han en offentlig föreläsning med rubriken ”Entreprenörskap för landsbygdsutveckling” där han utvecklade sina tankar om entreprenörskapets stora betydelse för att hela Sverige ska kunna leva och utvecklas. 

Anders Wall har genom åren medverkat till donationer av stora summor till forskning och landsbygdsutveckling, bland annat till Beijerlaboratoriet för husdjursforskning vid SLU.

09 oktober 2018


Kategori


Bild

Jenny Svennås-Gillner