2018 års Anders Wall-stipendier utdelade

Anders Wall delade ut 2 miljoner i stipendier vid en ceremoni på sin födelsedag den 10 mars.

Vid den årliga stipendieutdelningen på Musikaliska Akademien i Stockholm den 9 mars delade Anders Walls Stiftelser ut 2 miljoner kronor i stipendier till elva unga begåvningar inom områdena forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. 

Foto på årets stipendiater. Nedre raden från vänster: Kei Landin (Unga Forskare), Olof Boson (Landsbygdsutveckling), Kimberly Clark (Ung Företagsamhet), Jörgen Joulu (Svenska Handelshögskolan i Riga), William von der Pahlen (Svenska Handelshögskolan i Helsingfors), Carl Johansson (Svenska Handelskammaren i Shanghai), Mariam Andersson (Unga Forskare). Övre raden från vänster: William Davis Lind (Confidencen), Ylva Gruen (Confidencen), Emma Sventelius (Giresta) och Anders Wall. På bilden saknas Giresta-stipendiaten Daniel Lozakovich. 

Bild: Kristian Löveborg