Årets Uppsalastudent en inspiratör i studentlivet

Fredrik Pettersson tilldelas Anders Walls stipendium ”Årets Uppsalastudent” på 100.000 kronor. Stipendiet delas ut av Kronprinsessan Victoria i samband med Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap i Uppsala den 22 november.

Förslagsnämndens motivering lyder: 

Fredrik Pettersson läser masterprogrammet i industriell ledning och innovation vid Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Fredrik har under lång tid i olika ledande roller bidragit till Uppsalas studentliv, och därmed utvecklat både forutsattningar för god utbildning och studenternas vardag. 

Fredrik har ett öga for att identifiera organisatoriska förändringsbehov. Han har med driv och entreprenöriell förmåga lett förändringsprocesser, i rollerna som förste kurator på Västmanlands-Dala nation, som Curator Curatorum samt som ordförande för Uppsala studentkår. 

Fredrik har som ledamot av Studentbokhandelns styrelse spelat en aktiv roll for att omforma, förnya och utveckla verksamheten. Han har därutöver varit ledamot av universitets styrelse, konsistoriet.

Studentrörelsen ligger Fredrik varmt om hjärtat och det finns få personer som lika outtröttligt verkat för en samlad studentröst. Hans aldrig sinande källa till engagemang och energi har haft långverkande positiva konsekvenser för studenterna vid universitetet. Fredrik bidrog starkt till att etablera samarbetsformerna for de kårer som på senare tid tillkommit.

Fredrik Pettersson är en sann inspiratör som verkligen brinner för Uppsalas studentliv.

Förslagsnämnden har utgjorts av universitetets rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg, Ann-Catrin Wells (vice ordf. Uppsala studentkår), Elin Svedin (ordf. Farmacevtiska studentkåren), Sanne Rönning (ordf. Uppsala teknolog- och naturvetarkår), Hanna Janson (ordf. Uppsalaekonomerna), Simon Alsing (vice ordf. Juridiska föreningen) samt Curator Curatorum Markus Sjölén Gustafson. 


Text: Cari Hildebrand Bild: David Naylor