Internationella studier

Internationella studier

Inom området internationella studier delar stiftelsen ut fyra stipendier varje år:

• Svenska Handelskammaren i London
• Svenska Handelskammaren i Shanghai
• Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
• Stockholm School of Economics i Riga

Svenska Handelskammaren i London
Stiftelsen har bedömt det vara angeläget att stödja unga och ambitiösa personer i deras utbildning på det internationella planet. Med den stora betydelse som Storbritannien har för svenskt handelsutbyte och näringsliv har det fallit sig naturligt att underlätta för en praktikant att som ett led i sin internationella utbildning arbeta ett år vid Handelskammaren i London och få god inblick i brittiskt näringsliv samt knyta kontakter och få arbetslivserfarenhet. Handelskammaren väljer varje år ut stipendiaten utifrån insända ansökningar och intervjuer.

Stipendiebelopp: 200.000 kronor

Länk till hemsida: www.scc.org.uk

Svenska Handelskammaren i Shanghai
Med sin stora befolkning, urgamla kultur och sitt numera allt effektivare näringsliv spelar Kina en betydelsefull roll i världssamfundet. Sverige har alltid haft goda relationer till Kina och svenskar har gott rykte i Kina som hederliga i affärer. Svenska företag ökar kontinuerligt sin närvaro i Kina, som blir en allt viktigare marknad för oss. Mot denna bakgrund har stiftelsen funnit det följdriktigt att introducera ett stipendium för praktik ett år vid Svenska Handelskammaren i Shanghai enligt samma riktlinjer som gäller för Svenska Handelskammaren i London. Stipendiet utlystes första gången på våren 2008 och Svenska Handelskammaren i Shanghai får själva välja ut en lämplig stipendiat mot bakgrund av insända ansökningar och intervjuer. Kandidaten skall sedan godkännas av stiftelsens styrelse.

Stipendiebelopp: 150.000 kronor

Länk till hemsida: www.swedishchamber.com.cn

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors
Mot bakgrund av de långvariga och starka band som existerar mellan Sverige och Finland bland annat på näringslivets område har stiftelsen sedan länge etablerat samarbete med Svenska Handelshögskolan i Helsingfors (Hanken), som efter ett särskilt ansökningsförfarande och i samverkan med tidigare stipendiater från Handelshögskolan får föreslå en stipendiat varje år. Mellan dessa stipendiater har utvecklats ett starkt nätverk och flera stipendiater har uppnått viktiga positioner i finskt näringsliv.

Stipendiebelopp: 125.000 kronor

Länk till hemsida: www.hanken.fi

Stockholm School of Economics i Riga
Som ett led i det svenska stödet till Baltikum efter dess frigörelse från Sovjetunionen har stiftelsen inlett ett samarbete med Stockholm School of Economics i Riga, en gång den näst största staden i det svenska stormaktsväldet. Stockholm School of Economics i Riga grundades och drivs fortfarande av Handelshögskolan i Stockholm. Stockholms School of Economics i Riga har numera hela Baltikum som upptagningsområde och får årligen föreslå en stipendiat till stiftelsens styrelse.

Stipendiebelopp: 75.000 kronor

Länk till hemsida: www.sseriga.edu.lv

Svenska Handelskammaren i New York
Under åren 1983-1995 delade stiftelsen även ut ett stipendium till Svenska Handelskammaren i New York.

Bilden: Linnéa Nilsson, stipendiat till Svenska Handelskammaren i London 2013, under en forskningsresa till Taiwan.