Anders Wall Environment Award

Anders Wall Environment Award

IN ENGLISH

År 2002 tog Anders Walls Stiftelse i samverkan med EU:s dåvarande miljökommissionär Margot Wallström initiativet till ett europeiskt miljöpris, Anders Wall Environment Award. Sedan starten 2002 har Anders Walls Stiftelse i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för miljöfrågor, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm samt den europeiska markägarorganisationen ”Friends of the Countryside” i Bryssel årligen delat ut priset för att uppmuntra och belöna kreativa entreprenörer som bidragit till att skapa en god miljö på den europeiska landsbygden. 

FriendsCountrysideKriterier:
– bevarande/utveckling av det lokala landskapet,
– främjande av biologisk mångfald,
– bevarande av landsbygdens kulturarv,
– främjande av hållbar ekonomisk utveckling på landsbygden.

Priset uppgår till 20.000 euro och tilldelas markägare/projektledare för det utvalda projektet. 

Pristagare 2002-2019
2019    Baltzar Wachtmeister, Wanås gods
2018    Günther Graf von der Schulenburg, Schulenburg Estates, Tyskland
2017    Charles Burrell, Knepp Castle Estate, Storbritannien
2016    Evelyn Boscawen, Tregothnan Estate, Storbritannien
2015    José Maria Soares Franco och João Portugal Ramos, Castelo Melhor, Portugal
2014    Christophe Lenaerts, Bryssel, Belgien
2013    Alexandra och Mikhail Orlov, Danilovka, Ryssland (se bild)
2012    Karl Grotenfelt, Varkaus, Finland
2011    Madars Kalnins, Riga, Lettland
2010    Charles Forbes Adam, Escrick Park Estate, York, England
2009    Rudolf Tornérhielm, Wrams Gunnarstorp, Sverige
2006    Cassimazza, Italien
2005    Aigues-Mortes, Camargue, Frankrike
2004    Jacqueline Violet, Frankrike
2003    Herdante do Pinheiro, Portugal
2002    Thomas Harttung, Barritskov vid Vejle fjord, Danmark