2019 års Anders Wall-stipendier utdelade

Vid den årliga stipendieutdelningen på Musikaliska Akademien i Stockholm den 12 mars delade Anders Walls Stiftelse ut stipendier till tolv unga begåvningar inom områdena forskning, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, internationella studier och musik. 

Foto på årets stipendiater.
Nedre raden från vänster: 
Felix Tellander Unga Forskare, 150.000 kr
Therese de Neergaard Unga Forskare, 150.000 kr
Danielius Korsakas Svenska Handelshögskolan i Riga, 125.000 kr
Frans Westerlund Svenska Handelshögskolan i Helsingfors, 125.000 kr
Joakim Svensson Landsbygdsutveckling, 100.000 kr
Linn Englund Holm Svenska Handelskammaren i Shanghai, 200.000 kr
Jonatan Persson Ung Företagsamhet, 100.000 kr
Övre raden från vänster: 
Elisabeth Leyser Giresta, 100.000 kr
Theodor Uggla Confidencen, 100.000 kr
Zaza Gagua Confidencen, 100.000 kr
Kristina Winiarski Giresta, 100.000 kr
Amalie Stalheim Giresta, 100.000 kr

Bild: Kristian Löveborg