Skip to main content

Den årliga utdelningen av Anders Walls stipendier är en glädjens dag som många brukar se fram mot – en dag rik på vacker musik, unga begåvningar och trivsam samvaro. Men i ljuset av det raskt försämrade läget vad gäller spridningen av covid-19 och antalet nya fall har styrelsen för Anders Walls Stiftelse beslutat att inställa även årets traditionella stipendieutdelning på Musikaliska i Stockholm. 

På grund av osäkerheten runt pandemin utses inga nya stipendiater i år, utan den digitala lösning som nu planeras för den 10 mars fokuserar på att uppmärksamma 2020 års stipendiater, som gick miste om sin ceremoni förra året.

År 2021 firar Anders Walls stiftelse sitt 40-årsjubileum. Planerade jubileumsaktiviteter kommer att genomföras när förhållandena så tillåter. 

01 december 2020


Kategori