Stiftelsedirektör

Stiftelsedirektör

Professor Svante Lindqvist tillträdde den 1 september 2018 befattningen som stiftelsedirektör för sex stiftelser inom Beijer- & Wallsfären. Svante Lindqvist kommer närmast från uppdraget som Riksmarskalk hos Carl XVI Gustaf. 

Svante Lindqvist har varit professor i teknikhistoria vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm, chef för Nobelmuseet och sedan 2010 chef för de Kungliga Hovstaterna. Svante Lindqvist är ledamot av Vetenskapsakademien, Ingenjörsvetenskapsakademien och Vitterhetsakademien. Han har också varit preses för Vetenskapsakademien.

De stiftelser som Svante Lindqvist får högsta ansvaret för är främst Kjell och Märta Beijers Stiftelser (Beijerstiftelsen) och Anders Walls Stiftelser. Gemensamt för stiftelserna är att lämna stöd till forskning och utbildning, främst inom naturvetenskap, samt till kulturändamål. Stödet lämnas både som stipendier och som långsiktiga forskningsanslag, där Beijerinstitutet vid Kungl. Vetenskapsakademien, Beijerlaboratorierna vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är mottagare. Stiftelsernas anslag uppgår sammanlagt till ca 40 Mkr per år med en förvaltad förmögenhet på ca 2 miljarder kronor. Beijerstiftelsen äger också Svenskt Tenn.

(Foto: Henrik Garlöv)