Stiftelsedirektör Anna-Karin Celsing

Stiftelsedirektör Anna-Karin Celsing

Anna-Karin Celsing är sedan 1 september 2016 stiftelsedirektör för de stiftelser där Anders Wall idag är ordförande. I uppdraget ingår att leda, utveckla och ytterligare synliggöra stiftelsernas verksamhet. Anna-Karin Celsing är ordförande i SVT:s styrelse, ledamot i Kungliga Operans styrelse och styrelseledamot i ett antal företag inom den finansiella sektorn, där hon under hela sin karriär arbetat med analys, kommunikation och förändringsarbete.

Vem är du? 
– Jag är född 1962, uppväxt i Vällingby och Stockholms innerstad. Mitt musikintresse grundlades i Adolf Fredriks musikklasser. Jag är gift med Fredrik, läkare, och vi har barnen Wille 20 år, Tom 18 år och Nina Li 15 år. Alla tre barnen är mera intresserade av sport än av musik, så där har jag kanske inte lyckats riktigt.

Vad har du arbetat med tidigare? 
– Efter att ha utbildat mig till civilekonom på Handels jobbade jag under många år med finansiell analys och kommunikation, särskilt i samband med börsintroduktioner. I början av 90-talet kom jag till Sparbankssfären​ ​där vi fick jobba intensivt med att få in nytt kapital och hitta nya ägare. Jag arbetade sedan på investmentbolaget Ratos fram till 2007 och satt då också i styrelsen för Finansinspektionen. När barnen var i förskoleåldern ville jag ha mera frihet och tänkte mig en tillvaro som konsult men blev styrelseproffs istället. Jag har suttit i styrelser för flera onoterade bolag, vilket oftast innebär att jag har bolagets huvudägare nära mig. Jag uppskattar att ha en tydlig uppdragsgivare som ​jag kan föra direkta diskussioner med, och det ser jag fram emot även i mitt nya uppdrag.

Finns det någon röd tråd i din karriär? 
– En röd tråd är att uppdragen ofta handlat om förändring av organisationer med ​lång historia och ​starka intressen och som berör många människor, som Sparbanken, Ratos och SVT. Vad är vi och för vilka finns vi till? Vilken berättelse om organisationen och dess historia är det som är relevant och intressant idag och framåt?

Du är styrelseordförande för Sveriges Television. Vilka insikter har du fått där? 
– Att vara styrelse​ordförande i ett public service-företag är ett hedersuppdrag. Efter en tid i näringslivet är det nyttigt att få även det offentligas perspektiv. Här finns ständigt ett behov av att jämka och se till ​så ​många ​fler intressen. Hur når vi alla​ tittar​e med relevant innehåll och teknik? Jag har haft förmånen att se resultatet av människors förändrade mediebeteende och hoppas förstå vilka krav som kommer att ställas framöver.

Du sitter också i Kungliga Operans styrelse. Vad betyder opera för dig? 
– Bra opera är magiskt. Det är essensen av det djupt mänskliga. Visst kan den yttre handlingen vara banal ibland men opera är som ett koncentrat av livet självt – basala men ofta komplicerade relationer och känslor, allt det som är viktigt i vårt liv. Opera är en känslonyckel. Man ska heller inte glömma Kungliga Baletten. Det har varit häftigt att följa ​resultatet av den kreativa utveckling som skett när moderna dansare anslutit sig till kompaniet. Som i vår ”Julia och Romeo”, som nu sprids över världen.

Vilken är din främsta drivkraft? 
– Jag tycker om att ha roligt! Jobbar man med det man tycker är kul så blir man också bra på det, och jag har roligt nästan jämt. Jag älskar att träffa människor som brinner för vad de gör och lyssna på vad de har att berätta, även om jag inte alltid begriper deras verksamhet. Därför ser jag särskilt fram emot att träffa medlemmarna av stipendiatnätverket Wallumni. Jag tycker att det är fantastiskt att Anders Walls stiftelse sammanför människor från flera olika discipliner. Att skapa dessa kreativa möten är oerhört viktigt​ – inte bara för de som träffas utan för de ringar på vattnet som mötena kan sprida​!

Vilken bild har du av stiftelserna? 
– Först och främst att det stiftelserna gör har mycket stor betydelse. Det finns områden i samhället som har enorm nytta av att det finns alternativ till offentlig finansiering. Samtidigt som stiftelserna står för trygghet och stabilitet har man ett ungt och friskt, nyfiket och öppet sinne. Man engagerar sig i utvecklingen inom flera viktiga områden – konst, musik, vetenskap, akademi, entreprenörskap – som om stiftelserna personifierade den klassiska renässanspersonen!

Vad kommer du konkret att arbeta med? 
– Detaljerna återstår att se, men klart är att jag kommer att ansvara för samtliga Wall-Beijer-stiftelser och deras medarbetare. Jag ska se till att stiftelserna utvecklas och drivs på ett modernt och effektivt sätt, samtidigt som de bevarar sin själ. Stiftelsedirektören fungerar ungefär som ett företags VD. Jag bereder ärenden, är föredragande i styrelserna och driver förändring.

Till sist, vad gör du helst på fritiden? 
– Det blir förstås mycket opera och balett. Jag går gärna på bio och roliga evenemang och läser mycket skönlitteratur. Jag tycker också om att vara ute i naturen och röra på mig. Och så blir det en hel del flickfotboll, tack vare dottern. ​ 

Text: Cari Hildebrand
Foto: Peter Phillips

Stiftelser för vilka Anna-Karin Celsing är stiftelsedirektör:
Anders Walls Stiftelse
Kjell och Märta Beijers Stiftelse
Konsul Th C Berghs Stiftelse
Kjell Beijers 80-årsstiftelse (ordf. Johan Wall)
Anders Walls professur i entreprenörskap (ordf. Hans Dahlborg)