Vanja Eriksson är Årets Uppsalastudent

Vanja Eriksson är Årets Uppsalastudent

Vanja Eriksson, 25 år och studerande på juristprogrammet, tilldelas Anders Walls stipendium "Årets Uppsalastudent" på 100.000 kronor. Stipendiet överlämnades av landshövding Peter Egardt under Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap i universitetsaulan i Uppsala den 19 november. 

Vanja Eriksson har genomfört sina juridikstudier med mycket goda studieresultat. Hon har haft ansvar för Uppsalajuristernas Alumnistiftelses mentorskapsprojekt och varit initiativtagare till Uppstartsprogrammet, som innebär att nya juriststudenter får äldre studenter som mentorer. Programmet syftar till att få ett bättre studieklimat, kontakt över terminsgränser samt färre avhopp från utbildningen. Vanja har även varit engagerad i Juridiska Föreningen. Vid sidan av sina studier har Vanja som redaktör bidragit till att bygga upp www.alltomjuridik.se, ett projekt med syfte att göra juridiken mer tillgänglig för allmänheten. Tidigare deltog Vanja i ett mentorsskapsprojekt och var med och höll mediekurser för ungdomar i Clamwilliam, Sydafrika. Vanja har varit riksfinalist i SM i Juridik 2012 och lokalfinalist i Business Law Challenge 2013. Vanja hoppas att tidigt kunna utbilda sig till advokat och fortsätta visa vägen för kvinnor med entreprenörsdrömmar. 

Förslagsnämnden har bestått av Uppsala universitets rektor Eva Åkesson, prorektor Anders Malmberg, Caisa Lycken (Uppsala studentkår), Louise Lindberg (Farmacevtiska studentkåren) Emma Lindbjer (Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår), Catharina Undsjö (Rindi) samt vice curator curatorum Anders Magnusson.

 

Bild: Andreas Carlsson