Mångsidig civilingenjör till Handelskammaren i London

Mångsidig civilingenjör till Handelskammaren i London
Marika Källman

Marika Källman (f. 1990) från Sandviken har erhållit 2014 års Anders Wall-stipendium för ett års praktik på Svenska Handelskammaren i London.

Marika Källman studerar till civilingenjör inom industriell ekonomi på Chalmers i Göteborg med en master i Intellectual Capital Management.
– Det handlar bland annat om hur man värderar immateriella tillgångar och skyddar innovationer hos både företag och universitet, förklarar Marika, som kom i kontakt med ämnet under sina två år på Entreprenörsskolan på Chalmers.

I dagarna reser hon till Nicaragua för sitt examensjobb. Där ska hon delta i ett gemensamt forskningsprojekt med deltagare från Kanada, Sverige och Nicaragua som tillsammans byggt upp en biobank för cancerforskning. Marika ska studera hur forskningsresultaten kan hanteras i form av immateriellt kapital och utforma en typ av affärsmodell för att skydda dem vid en kommersialisering.
– Forskningsinnovationer kan annars resultera i dyra mediciner som folk i fattigare länder ändå inte har råd att köpa, säger hon.

Internationella relationer har alltid intresserat Marika. I högstadiet gick hon en internationell linje med många olika nationaliteter bland eleverna och där undervisningen till största del bedrevs på engelska. Som nationell koordinator för IAESTE (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience), en ideell organisation för internationella praktikutbyten, deltog Marika i flera internationella konferenser. Hon ingick själv i ett praktikutbyte i Vitryssland.
– Det har lärt mig att kommunicera, förhandla och hitta konsensus över nationsgränser och kulturskillnader, berättar hon.

Framtidsplanerna präglas av ett internationellt perspektiv, där hon kan kombinera sina kunskaper inom teknik, ekonomi och språk.
– Jag skulle gärna ha ett jobb med strategiskt ansvar för ett nystartat företag som vill expandera utomlands. FN eller UD lockar också, gärna med internationella utvecklingsprojekt där man kan göra långsiktig skillnad även med små medel. Men den stora drömmen är att bli diplomat.

Marika har även varit aktiv inom Nova 100, Sveriges främsta talangnätverk för studenter, och Unga Aktiesparare. Dessutom har hon svart bälte i ju-jutsu!

 

Text: Cari Hildebrand