Lars Henningsohn får KI:s pedagogiska pris

Lars Henningsohn får KI:s pedagogiska pris

Lars Henningsohn är 2014 års mottagare av Karolinska Institutets pedagogiska pris. Lars var en av de första Unga forskare-stipendiaterna och fick sitt stipendium 1985.

Idag är han verksam som lärare, läkare och forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Lars får priset för sina pedagogiska insatser i undervisningen av läkarstudenter. Han arbetar ständigt med att utveckla nya pedagogiska metoder för att stimulera studenterna till nyfikenhet och kritiskt tänkande. Några av verktygen han använder är mentometerundervisning, vernissage-seminarier, simulatorträning och kunskapscafeer.

– Jag är oerhört stolt över denna utmärkelse från min arbetsgivare Karolinska Institutet, säger Lars Henningsohn. Det känns som en pedagogisk vitamininjektion till fortsatt arbete med att utveckla och modernisera undervisningen. Hela grunden för detta ligger faktiskt i mitt forskningsstipendium från Anders Walls Stiftelser som jag fick 1985. 

Relaterade länkar

Läs mer på KI:s hemsida