Dags att nominera Anders Walls landsbygdsstipendiat 2018

Maycon-KSLA
2017 års stipendiat Maycon Vinborg

100.000 kronor i stipendiesumma och medlemskap i det kreativa nätverket Wallumni väntar den unga entreprenör, verksam på landsbygden, som erhåller Anders Walls stipendium för landsbygdsutveckling 2018.

Framåtanda, kreativitet och initiativförmåga får landsbygden att leva och utvecklas. Det årliga stipendiet från Anders Walls stiftelse har till syfte att stimulera och uppmuntra unga entreprenörer till insatser för landsbygdens utveckling. Stipendiaten får också delta i ett brett och aktivt nätverk, Wallumni, bestående av tidigare Anders Wall-stipendiater.

Vi söker kvinnor och män i åldern 20-30 år som visar prov på entreprenörskap med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden. Verksamheten ska kännetecknas av uthållighet, ekonomisk stabilitet och skapande av arbetstillfällen, gärna med bas inom jord och skog, exempelvis inom livsmedel, miljö, energi och teknik.

Stipendiet är avsett för kompetensutveckling och delas ut den 28 januari 2018 vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Stockholm. Nomineringsblankett och ytterligare information finns på akademiens hemsida: http://www.ksla.se/anslag-stipendier/anders-walls-stipendium/

Ev. frågor besvaras av Kenneth Alness, tel. 070-514 47 14. Fullständigt ifylld nomineringsblankett skickas senast den 1 november 2017 till aw.landsbygdsstipendium@ksla.se eller per post till:

Anders Walls stipendiekommitté
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien
Box 6806
113 86 Stockholm

 

Relaterade länkar

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien